Перше інформаційне повідомлення – завантажити (PDF, DOC).

ШАБЛОН оформлення СТАТТІ з необхідними поясненнями (DOC).

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТЕЙ

1. Обсяг – 3-4 повних сторінки формату А4. При оформленні статті ОБОВ’ЯЗКОВО ВИКОРИСТОВУВАТИ ШАБЛОН, розміщений на сайті конференції. У шаблоні статті приведено розширені пояснення.

2. Основний текст статті набирається відповідно до наступних вимог:

Поля сторінки – 2 см.

Абзацний відступ – 1 см, не використовуючи пропусків і табуляцій. Шрифт – Times New Roman; Міжрядковий інтервалодинарний.

3. Вирівнювання основного тексту – по ширині, без використання автоматичних переносів.

4. Формули набирати за допомогою редактора формул Мicrosoft Equation 3.0 (або MathType), як окремий об’єкт розміром: звичайний – 14 pt, великий індекс – 9 pt, малий індекс – 7 pt, великий символ – 18 pt, малий символ – 12 pt, кириличні та грецькі літери – прямі. . (Статті, що містять формули, набрані у вбудованому редакторі MS Word 2007 мають бути збережені у форматі DOCX).

5. Рисунки та фотографії з написами повинні бути обов’язково розміщені у тексті статті, а також надіслані додатково, окремими файлами у форматі JPEG. Підпис рисунка виконується, як «Рисунок 1. Назва рисунку» і т.д., розмір шрифту – 12 pt, вирівнювання від центру (стиль «Рисунок підпис»).

6. Мова статті – українська, російська або англійська.

7. Перший рядок містить номер УДК Вашого тематичного напряму – від лівого краю сторінки без абзацу, розмір шрифту – 14 pt, напівжирний шрифт (стиль «УДК»).

8. Другий рядок містить інформацію про авторів, у такій послідовності:

доповідач, співавтор (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання і посада) – від центру сторінки, розмір шрифту – 14 pt, курсив (стиль «Автори»).

9. У третьому рядку вказати організацію, у якій працюють автори – від центру сторінки, розмір шрифту – 12 pt(стиль «Організація»).

10. Четвертий рядок містить назву статті, розміщену по центру сторінки. Розмір шрифту – 14 pt, Cambria, напівжирний шрифт шрифт (стиль «Назва статті»).

11. П’ятий рядок починається з слова «Анотація» (стиль «Анотація назва»), друкується напівжирним шрифтом, курсивом, розмір – 10 pt. Відразу після нього розміщується текст анотації до статті обсягом 100-150 слів або 300-500 знаків (стиль «Анотація текст»). Анотація надається мовою оригіналу, повинна мати ту ж структуру, що й основний текст, бути лаконічною та логічно завершеною частиною документа, не залежною від основного тексту.

12. Після тексту анотації розміщуються ключові слова, розмір шрифту – 10 pt. Перед самими ключовими словами розміщується надпис «Ключові слова», розмір шрифту – 11 pt, напівжирний з нижнім підкреслюванням (стиль «Ключові слова»).

13. Основний текст статті розташовують через рядок після ключових слів. Розмір шрифту – 14 pt (стиль «ОСНОВНИЙ текст статті»). Основний текст ділиться на розділи (назви можуть варіюватися, але мають відповідати поставленому переліку):

Варіант 1. Вступ, Огляд попередніх робіт, Результати дослідження, Висновки, Список використаних джерел.

Варіант 2. Вступ, Мета роботи, Матеріали і результати дослідження, Висновки, Список використаних джерел.

Назва розділу розміщується з нового рядку, пропускаючи один рядок відносно попереднього тексту. Вирівнювання тексту назви розділу – по лівому краю, розмір шрифту – 14 pt, напівжирний, прописні літери (стиль «Назва розділу»).

14. Список використаних джерел має містити не менше 3-ох і не більше 7-ми джерел, оформлених відповідно до ДСТУ 8302:2015 або в стилі APA-1,2 (рекомендуємо використання бібліографічних менеджерів, таких як Mendeley, Zotero, EndNote та ін.).
Кількість посилань на роботи співавторів чи наукового керівника не має перевищувати:
       до 4 джерел – 1,
       5-6 джерел – 2,
       7 джерел – макс. 3 !!!

15. Науковий керівник вказується в кінці тексту статті, використовуючи стиль «Наук. керівник». Наприклад: Наук. керівникд.т.н., проф, Петров В.А. (стиль «Науковий керівник»).

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ. 
У книзі приведені рекомендації щодо наукової творчості та підготовки матеріалів, які висвітлюють її результати. Дано рекомендації з організації праці молодих учених. Висвітлені теоретичні засади методології наукової творчості, методи наукового пізнання та інформаційного пошуку при проведенні наукового дослідження.