Порядок оформлення матеріалів

Тези (обсяг 1 сторінка) і тексти доповідей мають бути набрані в текстовому редакторі MS Word 2003 (формат *.doc) з такими параметрами: поля: верхнє та нижнє 25 мм, ліве 18 мм та праве – 22 мм (гарнітура Times New Roman). У верхньому лівому куті аркуша необхідно вказати індекс УДК (шрифт розміром 12 пт), нижче посередині вказати назву статті великими літерами (шрифт розміром 14 пт, інтервал – одинарний), далі через інтервал посередині вказати прізвище(а) автора(ів), організацію, місто, країну (розміром 12 пт, курсив), нижче через інтервал – текст (шрифт розміром 14 пт, інтервал – одинарний), наприкінці вказати ключові слова. Формули та позначення набирати за допомогою редактора формул як окремий об'єкт розміром: звичайний - 14 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 18 пт, малий символ – 12 пт, кириличні та грецькі літери – прямі.

Тези, оформлені з порушенням вимог, до публікації не приймаються.